Thursday, April 17, 2014

آیاوزرا حاضر به اعلام دارایی‌های شان هستند؟ اگرنه، چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه دارند؟

الیاس نادران: آیاوزرا حاضر به اعلام دارایی‌های شان هستند؟ چند وزیر دولت 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند.اگر جواب خیر است، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟ 
خبرگزاری فارس: وزرا حاضر به اعلام دارایی‌هایشان هستند؟/ چند وزیر دولت 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند 
به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبر گزاری پاسداران فارس الیاس نادران در برنامه ثریا با بیان اینکه دولت باید برای شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند . برای اینکه  چند وزیر دولت 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند. آیا وزرا حاضر به اعلام دارایی‌هایشان هستند؟
این نماینده مردم تهران به حساب در مجلس در  رأس همه امور بدون آنکه بگوید آیا فقط وزرای دولت روحانی اند که 800 تا 1000 میلیارد تومان دارایی دارند که باید دارایی های شان راا علام کنند؟  اگر بطور قطع جواب منفی است . زیرا این رقم دارایی اعلام شده نه فقط منحصر به چند وزرای دولت روحانی نمی شود که خیلی از دیگران یا وزرای دولت های قبلی یا  در نهادهای  حکومتی دیگر و زیر مجموعه های رهبر ولی فقیه هم هستند که میزان دارایی شان خیلی بیشتر از این رقم  اعلام شده می باشد . ولی چون وابسته به بیت رهبری وپاسداران وحامیان خامنه ای اند کسی مجاز نیست در این مورد سخن بگوید تا چه رسد به اینکه  سئوال وپرسش  بررسی میزان دارایی شان  کند . بهرحال چون داستان رقابت واختلاف  بین رفسنجانی وخامنه ای ومخالفت با دولت روحانی وتوافق هسته ای می باشد . بنابراین هر موضوع یا اقدام دولت می تواند تبدیل  به بهانه ای برای منتقدان دولت  شود تا روحانی دراز ومحاکمه گردد . به ویژه اینکه اکنون انصراف از نامنویسی  یارانه ی نقدی دولتی بهترین سوژه ی منتقدان دولت شده است  . برای همین الیاس نادران  در ادامه ی  طرح  پرسشی خود  که  پرسیده آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند گفته است  اگر جواب خیر است، پس چرا  دولت توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟و افزوده اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد امکان رانت‌خواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت. همینطور گفته در نامه‌ای که اخیراً منتشر شد شاهد ارائه اعتبار 650 میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده‌ای فراهم شد ه است. متأسفانه به عنوان برخی زیرساخت‌ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است  موجب ایجاد رانت‌های کلان شده است.
  بعلاوه و ی در مورد افزایش قیمت ارز هاافزوده  است پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ارزی است.پس باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس  نمود تا  موارد را کنترل  نماید. زیرا که ‌ بسیاری از نهادهای دارای قدرت مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور می‌شوند. چونکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد. بطوریکه اکنون در نظام بانکی میلیون‌ها تراکنش انجام می‌شود و به راحتی مبالغ جابه‌جا می‌شود؛ آیا نمی‌توان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد. پس  اکنون باید اراده ای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم هم وجود دارد، ایجاد شود تا بخش‌های مختلف برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند.
بالاخره الیاس نادران خطاب به حسن روحانی گفته است  وی که در دوران تبلیغات ریاست جمهوری بر ایجاد بنگاه اطلاعاتی جامع و شفاف تأکید می‌کرد و در بخش‌هایی از این گزارش تلویزیونی خود از تدوین طرح‌های اجرایی در اقتصاد برای تحولی بزرگ در کشور سخن گفت ابتدا باید رابطه خوبی با مردم برقرار کند، سپس  شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت اجرا شود. آنگاه  دولت از مردم انتظار ارائه اطلاعات کند .در نهایت گفته حکومت باید اطمینان 100درصدی از مردم از بابت عدم اطلاعات آنان دهد ولی  دولت پس از ثبت‌نام خانوار قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را دارد.29 فروردین - 93
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، الیاس نادران در برنامه ثریا با بیان اینکه دولت باید برای شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند، اظهار داشت:‌ اکنون همه دستگاه‌ها و مسئولان بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند.وی افزود: اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد امکان رانت‌خواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت.نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ در نامه‌ای که اخیراً منتشر شد شاهد ارائه اعتبار 650 میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده‌ای فراهم شد.وی افزود: متأسفانه به عنوان برخی زیرساخت‌ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است و موجب ایجاد رانت‌های کلان شده است.نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از 2 سال سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش در جنگی تمام عیار به سر می‌برد و به شدت به لحاظ قدرت سیاسی مشکل دارد اما نظام ارزی سوریه به هم نریخته است.وی افزود: اما در ایران پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ارزی است.استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس و موارد را کنترل کرد، گفت:‌ بسیاری از نهادهای دارای قدرت مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور می‌شود.نادران با اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هم‌اکنون در نظام بانکی میلیون‌ها تراکنش انجام می‌شود و به راحتی مبالغ جابه‌جا می‌شود؛ آیا نمی‌توان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد.وی گفت: اکنون اطلاعات کافی در سطوح مختلف نهادها وجود دارد اما مرکزی برای هماهنگی میان آنها نیست، بنابراین اطلاعات امکان تبادل نخواهد داشت.این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون باید اراده ای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم هم وجود دارد، ایجاد شود تا بخش‌های مختلف برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند.به گزارش فارس در میانه برنامه تلویزیونی ثریا بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور پیش از انتخابات دوره یازدهم و پس از انتخابات پخش شد که در این گزارش‌ها حسن روحانی بر ایجاد بنگاه اطلاعاتی جامع و شفاف تأکید می‌کرد. همچنین روحانی در بخش‌هایی از این گزارش تلویزیونی از تدوین طرح‌های اجرایی در اقتصاد برای تحولی بزرگ در کشور سخن می‌گفت.
*ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند
نادران با اشاره به اینکه دولت باید رابطه خوبی با مردم برقرار کند، افزود: ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند.
*چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند 
وی با بیان اینکه چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حکومت باید اطمینان 100درصدی از مردم از بابت عدم اطلاعات آنان دهد، گفت: دولت پس از ثبت‌نام خانوار قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را دارد.وی با انتقاد از رویه دولت در خصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: چرا دولت در سیستم ثبت‌نام اینترنتی از عنوان اجبار مجلس بر حذف یارانه خانوار استفاده می‌کند، آیا دولت مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را نیز به همین تناسب در فیش‌های حقوقی مجلس را اعلام می‌کند.نادران گفت: آیا دولت در دفترچه‌های خدمات بیمه‌ای رایگان از عنوان اینکه مجلس اجازه و منابع لازم را در نظر گرفته و تصویب کرده استفاده خواهد کرد بنابراین دولت در برخی رفتارهای خود باید تجدیدنظر کند.
وی افزود: هر کاری ابزار خود را می‌طلبد و دولت نسبت به اقدامات خود باید از ابزارهای مختلف استفاده کند.این استاد دانشگاه تأکید کرد: باید یک اقتصاد کارآفرین داشته باشیم یعنی مردم کار اقتصادی و تولیدی می‌کنند و دولت هم با دریافت مالیات بازتوزیع صحیحی داشته باشد.

No comments:

Post a Comment