Monday, April 28, 2014

تصاویر ماجراي شنود در وزارت ورزش!

در رژیم مرگ آباد و جنگ افروز  وقاتل و مقتول و ظالم ومظلوم و جاسوس پرور اکنون بدلیل رشد همه جانبه ی فساد و رقابت واختلاف و اختلاس و اتهام و جاسوسی و.... که ناشی از جنگ قدرت وثروت است که  در همه نهادها وسطوح آن ادامه دارد . موجب شده است تا شیوه ی تفتیش عقیده وجاسوسی واتهام زنی وپرونده سازی کردن که مرسوم و رایج شود. جالب است که این شیوه از ستون گفت وشنود  دروغ نامه ی نامه ی کیهان حاج حسین شریعتمداری   فراتر رفت . زیرا  به دفتر علی مطهری عضو مجلس مدعی در رأس همه امور  رسید . اکنون  ادامه ودامنه  سرایت آن به وزارت ورزش دولت اعتدال  روحانی  کشیده شده است.سئوال است میادین ورزشی مختص چیست وفرقش با وزارت بدنام اطلاعات چیست؟ دستگاه شنود برای چه دراین وزارتخانه کار گذاشته  شده است ؟! .  8 اردیبهشت - 93
 
فراروظاهرا درگیری میان سرخابی ها و وزارت ورزش تمامی ندارد. جنجالی ترین تیتر امروز روزنامه های ورزشی به صحبت های علی دایی برمی گردد که مدعی شده در وزارتخانه، شنود گذاشته اند، انتخاب هیئت مدیره پرسپولیس و رفتن علی پروین نیز دیگر تیتر مهم امروز است. به نظر می رسد تغییرات در کادر مدیریتی باشگاه استقلال هم به زودی رخ خواهد داد.

No comments:

Post a Comment