Monday, June 2, 2014

پیامک و کامنت های دریافتی مردم بعد از طوفان امروز

 پیامک و کامنت های دریافتی  مردم بعد از طوفان امروز 
به مناسبت فرار رسیدن سال گرد امام راحل در 14 خرداد و آثار وخیرات و برکات جنگ موهبت الهی 8 ساله  بعنوان پیش در آمد از خاک گور امام راحل گرد بادی بر آسمان تهران برخواست که مردم خوش ذوق طوفان رده  پیراموش چنین  نظر داده اند.
خطبه های نماز جمعه این هفته به موضوع ارتباط داشتن آزادی های یواشکی زنان ایرانی با طوفان ارتباط خواهد داشت ...

میگن کار احمد خاتمیه ... یه چشمه از جهنم اومده که مردم رو به زور به بهشت ببره...
تیتر فردای کیهان  :تجلی روح امام در آسمان تهران...
تو روحتون 190 هزارتومن شلوارم معلوم نیست کجا رفت !!
چرا هوا اینجوری شد؟؟؟
مگه نمی خواست جمعه ظهور کنه؟؟!!
نزدیک بود توبه کنم  !!!
تو محل ما نوح با کشتی دیده شد  !   
آقا اگه کسی یه لیف با یه گردالی آبی وسطش پیدا کرد مال منه... گذاشته بودم آفتاب بخوره باد بردش!
این عید رو به تمامی نصابان ماهواره تبریک و تهنیت عرض میکنم !!
من با ماشین تو طوفان گیر کرده بودم و از این به بعد نیازی به تیغ ژیلت ندارم:| 

همشون ریختن  !
هی می گم این خانماااااااااااااااااااااا حجاباتونو رعایت کنید حالا تا به کشتن ندن مارو ول نمی کنن...
گربه و دیش ماهواره و ایرانیت بود که تو آسمون می رفت... 
همه اینارو ول کن...خشتکم رو طناب اویزون بود... باد بردش....:13 خرداد - 93


No comments:

Post a Comment