Saturday, February 15, 2014

تصاوير +18 اعدام دو متجاوز در شیراز.

اینگونه اقدام ضد بشری دار زدن در ملاء عام گذشته از  اینکه نتیجه ی عملکرد 35 ساله  ی رژیم فاشیستی مذهبی اصلاح پذیر است . از سوی دیگر به مسلخ بردن قربانیان متهمی است که دست پروردگان رژیم آدم کش ضد بشر ولایت فقیه اند و نه از موضع قدرت که ضعف آشکار و اثبات نامشروع بودن رژیم آدم کشان آخوندها و پاسداران و شرکای شان  می باشد .زیرا که ناشی از وحشت قیام عمومی وادامه ی سیاست 35 ساله ی رعب ووحشت وسرکوب وسانسور است .به ویژه در شرایط کنونی بدلیل رشد وآشکار شدن اختلاف وتضاد وجنگ قدرت وثروت در رأس رژیم ولایت فقیه آلوده به فساد است . به خصوص که مرتبط به مخالفت با توافق هسته ای ومخالفت با روحانی ودولت وتیم مذاکره کننده ی هسته ای می باشد.بنابراین برای کنترل فضای انفجاری جامعه نیاز شدید بر ادامه ی سیاست نخ نما شده ی زهر چشم گرفتن از مخالفان ناراضی است . اگیر غیر از این است  نیاز به مسلح بودن مأموران  مقابل تماشاگران  وشکنجه کردن متهمان محکوم به مرگ در ملاء عام  نمی باشد .26 بهمن-92
تصاوير زندگی خصوصی معتادهای بهبود یافته.
 
 فرارو:حکم اعدام دو شیطان صفت صبح امروز در ملاعام در شیراز اجرا شد. حکم اعدام این دو متجاوز به نامهای "ر- الف" و "م – د" به اتهام قتل عمد و تجاوز به عنف در دیوانعالی کشور تایید و پس از طی شدن مراحل قانونی صبح پنجشنبه در محله کوزه گری شیراز در ملاعام اجرا شد.بر این اساس "ر- الف" به اتهام ربودن دختر بچه هشت ساله ای و قتل عمدی، شکنجه و آدم ربایی وی  به اعدام و زندان محکوم شده بود. همچنین "م- د" نیز تحت عنوان مامور اقدام به ربودن تعدادی از دختران و زنان شیرازی کرده و پس از آزار و اذیت آنها اموالشان را نیز به سرقت برده بود. تصاوير فارس را در ادامه مي‌بينيم

No comments:

Post a Comment