Wednesday, February 12, 2014

تصاوير مسابقات المپیک زمستانی سوچی و احساسات ورزشکاران.

مسابقات ورزشی گذشته از بدن سالم سازی نوعی تلاش و رقابت فشرده  در راستای رسیدن به هدف هم می باشد. البته هرچه امکانات ورزشکار برای ورزش وادامه ی آن درجامعه  بیشتر باشد امکان  نایل آمدن پیروزی ورزشکار به مقام قهرمانی  هم بیشتر است .  ابزار امکانات ورزشی هم می تواند شامل تغذیه وبهداشت و وسایل مورد نیاز ورزشکار و آموزش وتعلیم و مربی کار آزموده  باشد . البته اردوهای آماده سازی ورزشی هم مهم است . برای اینکه  ورزش سالم  قادر است الگوی  پیام رسان  مثبت وسازنده به نسل جوان ورزش ومردم دوست  شود  وموجب تقویت انگیزه وروحیه ورزشکاری و فاصله گرفتن نسل جوان از گرایش به مصرف مواد مخدر واعتیاد و سایر نا هنجاری های دیگر اجتماعی باشد. متأسفانه این مقوله نه در رژیم ولایت فقیه   نا دیده گرفته می شود ، بلکه مشکلات عدیده ای برای ورزشکاران به وجود آورده می شود که در رأس آن معضل مالی واقتصادی  وعدم تمرین مداوم ورزشکار است .  در صورتی که  تمرین مداوم ورزشکار وتغذیه ی سالم لازم وملزوم همدیگر ند. بهرحال نباید فراموش شود که   هدف باید روحیه ورزشکاری ونه قهرمان پروری  صرف بخاطر مدل وجوایز نقدی وتشویقی باشد . ولی در رژیم ولایت فقیه جوانان ورزش دوست جامعه محور تیم های باشگاه های ورزشی فوتبال متمرکز شدند  که گذشته از فساد مالی فراوانی  که در فدراسیون ورزشی وباشگاه ها وجود دارد . از طرف دیگر تقویت  نوعی رقابت تهییجی –مصنوعی- تخریبی-   هوادران تیم های فوتبال و تماشاچیان غالب شده است . مهمتر اینکه با وجود اینکه ایران تنها کشوریست که بدلیل اختلاف زیاد موقعیت آب وهوایی  در زمستان شرایط ویژه ای دارد که گذشته از اینکه می تواند بستر ساز رشد وتقویت صنعت توریست ومنبع در آمد پول ساز  خوبی برای خزانه دولت شود ، بلکه امکان  آماده سازی ورزش های زمستانی هم می تواند  باشد . اگر چنانچه یک حکومت دمکرایک در ایران  بر سر کار بود می توانست یک تیم ورزشی زمستانی قوی به سی و دومین المپیک زمسانی سورچی روسیه اعزام کند .
 بهرحال تصاویر رقابت ورزشی زمستانی ورزشکاران در سوچی روسیه هم  هیجانی وجالب  وجذاب وهم دراماتیک است . چون ورزشکاران قهرمان پیروز بسیار خوشحال و خندان باانگیزه و روحیه اند  و با غرور و افتخار برای کشور ومردم  شان مدال به ارمغان می برند .اما  برای ورزشکاران ناکام  شرایط طور دیگریست . اما  آنچه مهم است که ورزشکاران ناکام مأیوس نشده وخود را برای رقابت های بعدی ورزشی های جهانی آماده می کنند و رقابت در این کارزار جهانی را ادامه می دهند تا این روحیه همبستگی جهانی ملت ها تقویت شود . بگذریم  مورد های اشاره شده  در مورد رقابت ورزشکاران و احساس شان را به وضوح می توان  در صحنه های تصویری برخی از ورزشکاران پیروز وناکام   المپیک سوچی مشاهده نمود که تصاویر شان ضمیمه شده است  .  23 بهمن - 92
فراروالمپيك زمستاني سوچي پنجمين روز خود را سپري كرد و با شروع ششمین روز سوچی، رقابت در بالای جدول توزیع مدالها داغ شده است. قهرمانان نروژ، کانادا، آلمان و هلند به در تعقیب یکدیگر هستند. گزيده تصاوير المپيك زمستاني سوچي را به نقل از خبرگزاري هاي خارجي در ادامه مشاهده مي‌كنيد:

No comments:

Post a Comment