Wednesday, February 19, 2014

تجمع اعتراضی در دانشگاه علامه طباطبائی.

مشخص است جنبش آزادیخواهی دانشجویی با تاریخچه یبیش از 6دهه مبارزاتی خود نمی تواند نظاره گر تغییر وتحولات جامعه وادامه ی سانسور وسرکوب باشد و مترصد فرصت یا گشوده شدن روزنه  برای حضور اعتراضی   اش نباشد .زیرا که رسالت این جنبش ترقی خواه مبارزه با ارتجاع داخلی واستعمار خارجی و آزادی خواهی بوده است .بنابراین تاکوچکترین نسیمی وزیدن می کند که خاکستر آتش پنهان  پس زده می شود . بلافاصله هر بهانه  ای   موجب بروز خشم اعتراض دانشجویی شده  و سریع تبدیل به شعله های سرکش مهارناپذیر می  گردد .بهمین دلیل است که شیخ جانشین شاه شده خیلی بیش از سلف خود وحشت از قیام جنبش دانشجویی دارد. برای همین با شدت تمام با این جنبش دانشجویی بطور خصمانه و وحشیانه برخورد  وسرکوب می نماید .ولی تا کنون موفق به خاموش ومحو کردن صدای اعتراضی جنبش دانشجویی نشده است .به ویژه در شرایط کنونی که بحران اقتصادی موجب نارضایتی شدید عمومی شده است وپرواضح است که جنبش دانشجویی نمی تواند دست برروی دست بگذارد وکنار گودتماشاگر اوضاع طاقت فرسای تحمیلی باشد . برای همین شاهد تجمع اعتراضی  در دانشگاه علامه هستیم ..30 بهمن -92
فرارو- دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشت اساتید اخراجی دوران صدارت صدرالدین شریعتی شدند.به گزارش فرارو روز شنبه این دانشکده شاهد تجمع دانشجویانی بود که با گذشت بیش از یک ترم انتظار برای بازگشت اساتید اخراجی این دانشکده هیچ اقدام مثبتی از جانب دانشگاه در این راستا ندیدند. دراین تجمع که تعداد زیادی از دانشجویان علوم اجتماعی و ارتباطات حضور داشتند با به دست داشتن پلاکاردهایی خواستار بازگشت اساتید اخراجی و بازنشسته این دانشکده از جمله پرویز پیران، شیرین احمدنیا، ابراهیم توفیق، شهلا اعزازی، نعمت اله فاضلی و حسن نمکدوست شدند.
ایده‌ی این تجمع هم زمان با حضور پرویز پیران استاد بازنشسته به بهانه‌ی رکود علمی شکل گرفت که برای جلسه‌ی دفاع یکی از دانشجویان در این دانشکده حضور پیدا کرده بود. این تجمع یک ساعت پیش از حضور پیران در دانشکده تشکیل شد و حراست دانشکده با قرار دادن ماشین های حمل بار در جلوی درب سعی داشت که مانع دیده شدن دانشجویان و قطع ارتباط آن ها با فضای بیرون دانشکده شود. 
تجمع اعتراضی چندین ساعت ادامه پیدا کرد و بعد از دفعات متعدد درخواست دانشجویان برای  پاسخگویی رئیس دانشکده، پناهی ریاست این دانشکده به میان دانشجویان معترض آمد. دانشجویان خواستار توضیح در مورد دلایل توقف روند بازگشت اساتید اخراج شده و همچنین مخالفت شورای دانشگاه برای بازگشت برخی اساتید بودند. 
 
با این که در دانشکده حقوق و اقتصاد و دیگر دانشکده های این دانشگاه تعدادی از اساتید اخراج شده از جمله ستاری فر و ضیایی بیگدلی به دانشگاه برگشته اما در دانشکده علوم اجتماعی با گذشت بیش از یک ترم از ریاست جدید هیچ یک از اساتید اخراج شده به دانشگاه بازنگشته و حتی هیئت علمی که شریعتی در روزهای آخر صدارت خود باعث ورود آن ها به دانشکده شده بود، در حال تدریس در این دانشکده هستند.  پناهی در جواب دانشجویانی که از کاهش اعتماد خود به ضوابط دانشگاه به دلیل عدم پاسخگویی مسئولین سخن می گفتند، با تأکید به ضوابط دانشگاهی براین نکته تأکید کرد که عضویت در هیئت علمی منوط به ارائه درخواست استاد به دانشگاه می باشد و با این استدلال که پیران تا به حال چنین درخواستی به دانشگاه نداده است ادعای توقف روند بازگشت اساتید را بی اساس دانست. وی در واکنش به اعتراض دانشجویان در مورد سطح علمی پایین اساتید حال حاضر دانشکده به دانشجویان وعده داد که درصورت اتفاق نظر اکثریت اعضای یک کلاس درمورد سطح پایین علمی اساتید در این مورد تصمیم قاطعانه ای خواهد گرفت و ضمن قول پیگیری روند بازگشت استاد پیران به دانشکده گفت که انجمن های علمی و دانشجویان می توانند با طرح موضوع از طریق گروه علمی خود درخصوص بازگشت دیگر اساتید هم اقدام کنند.این تجمع درحالی پایان یافت که دقایقی قبل از اتمام صحبت های پناهی تعداد زیادی از دانشجویان در اعتراض به جواب های غیرقابل قبول و توجیهی رئیس دانشکده سالن را ترک کردند.انجمن های علمی جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مددکاری، روزنامه نگاری، روابط عمومی، تعاون و رفاه و همچنین شورای صنفی این دانشکده از این تجمع حمایت کرده بودند.آنچه در برگشت اساتید اخراج شده دراین دانشگاه قابل توجه است استخدام دوباره اساتید اخراج شده به صورت استاد مدعو می باشد در حالی که اکثریت و حتی می توان گفت تمامی اساتید اخراج شده از اعضای هئیت علمی این دانشگاه بوده اند.دانشگاه علامه طباطبایی تنها دانشگاه علوم انسانی کشور است که با گذشت سالیان سخت صدرات صدرالدین شریعتی، دانشجویان و اساتید این دانشگاه منتظر اقدامات مثبت و تغییرات اساسی از جانب ریاست جدید هستند تا دانشجویان این دانشگاه اندک مجالی برای دانشجو بودن به دست آورند. تغییراتی که قاعدتا اولین گام آن مربوط به کنار گذاشتن مهره هایی از جمله معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه است که از زمان شریعتی در این دانشگاه باقی مانده اند. 

No comments:

Post a Comment