Tuesday, February 18, 2014

دلایل قوی باید ومنطقی ، نه رگ های گردن به حجت قوی

دلایل قوی باید ومنطقی ، نه رگ های گردن به حجت قوی. 
 نگارش جدید بالاترین  که اگر ابتدا معلوم نبود  که چیست ولی بمرور دارد مشخص  وبرجسته  می شود  که یک هدف آن گزینشی برخورد کردن با برخی از لینک های کاربران دگر اندیش است  که سمت وسوی انتقادی  دارند  از جمله  این لینک:
این لینک  که بدون دلیل پس از داغ شدن به صحفه داغ منتقل نشد !

در این رابطه برای مزاح  بی ربط  نیست ابتدا  بخاطره ای  اشاره کنم که مربوط  به دوره ی  سیکل اول دبیرستان یعنی کلاس 8 قبل ازانقلاب می شود . یک دبیر ادبیات داشتم  به نام آقای ضوابطی که پدرش روحانی بود ولی وی خیلی  با حال  وجدی  وکلفت سخن  وحاضرجواب و منتقد بود .طوریکه به مدیرکل آموزش و پرورش استان گفته بود یک پایت را گذاشتی اینور شهر و پای دیگرت را گذاشتی اونور شهر و ر... توی شهر .البته همین گفته اش سبب تبعید شدنش به خرمشهر در استان خوزستان شد. وی جملات قصاری داشت که موقع خواندن انشای دانش آموزانکه مطلوبش نبود و اگر چنانچه  شعری از دانش آموزان داشت بند تنبانی اش می نامید و می گفت دیگه تکرار نشود و خطاب به دانش آموزان  تیکه هایش رابیان می نمود .از جمله می گفت  هرکه در این جهان ترقی کرد، من بیچاره واترقی دم . یاسرداده بهم  گُه  ِ شبانه ، مردانه ، بچگانه و زنانه . یا مرتیکه فکرکرده اعلمه ! آن موقع اعلم وزیر دربار بود و.....
از سوی دیگر گفته می شود شخصی قصد داشت برای جلب ترحم عابران دوستش را کنار پیاده رو  دراز کند یا بخواباند وپارچه ای سفید بررویش کشیده و وانمود می کرد که مرده است و به رهگذران می گفت  که در این شهر غریب است  ودوسش مرده روی د ستش مانده  است و بی پول  است ونمی تواند مرده را به شهر خودش ببرد ودفنش کند . اما یک  رهگذر  رندی  متوجه شد که زیر پارچه  دهان مرده می جنبد .نزدیک شد و پارچه را پس زد باتعجب  متوجه شد که یارو مشغول خوردن نخودچی کشمش است! به دوست او گفت  مگر تو نمی گویی  که رفیقت مرده است؟ طرف گفت مرد حسابی ! البته که مرده است ولی آنقدر نمرده که نتواند یک مشت نخودچی کشمش ناقابل نخورد!
حال  داستان  محدوده ی آزادی قلم و بیان و سرنوشت لینک های دگر اندیش مخالف در بالاترین است . چون معیار ارزیابی یا ظرفیت این آزادی در بالاترین طوری شده  که به نظر می رسد آنقدر نیست که توان تحمل حضور و فعالیت برای همه کاربران  وهمه لینک ها باشد. چون خط قرمز ترسیم شده البته  بیان وفاش ناشده ای وجود دارد که بطور گزینشی عمل می کند فقط برای نمونه لینک فوق بازتاب داده شد.
امید است که مسئولین و بالایاران محترم بالاترین بر من خرده نگیرند که چرا در پوشش طنز انتقاد کردم . چون هدف اگر چنانچه ادامه ی فعالیت بالاترین مد نظر است  باید رفع مشکل گزینشی وتبعیض آمیز  مسأله سازبرخورد کردن با لینک ها ی مخالف دگر اندیش شود تا موجب و ارتقای کیفی سایت و رشد کمی کاربران ونه ریزش آن در فضای مجازی اطلاع رسانی و نظر پردازی گردد. در غیر اینصورت سانسور وفیلتر و سرکوب وقلم شکنی ودهان دوزی و...... که 35 سال است که در رژیم ولایت فقیه ساری وجاریست.
بقول مونالا : دلایل قوی باید ومنطقی ، نه رگ های گردن به حجت قوی
همچنین  خطاب به   مسئولان رژیم ولایت فقیه باید گفت :
اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهیست
اشک کباب ، باعث طغیان آتش می شود.

بهرحال پیشنهاد  به مسئولین  و بالایارها محترم بالاترین  داده می شود اگر چنانچه لینک داغ شد . به جای عدم انتقال لینک به صحفه داغ اجازه داده شود به صحفه داغ برود ودر معرض دید  کاربران وبازدید کنندگان  بیشتر واقع شود  تانظر دهند یا بخوانند و قضاوت نمایند . متشکرم. 30 بهمن -92

No comments:

Post a Comment