Tuesday, March 25, 2014

در سال 93 آیا خودرو گران می‌شود؟

 کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کردند.در سال 93 آیا خودرو گران می‌شود؟
عجیب است با وجود انکه گفته می شود رشد اقتصاد کشور  منفی یا صفر است ونرخ تورم سال جدید 35 تا 40% خواهد بود . از سوی دیگر تحریم ها ادامه دارد و  قسمت های د مورد نیاز  خود روهای  کارخانه های تولیدی خودرو سازی ها وارد می شود که مکمل واردات خودروهای گران قیمت خارجی است . اما یک  کارشناس اقتصادی  یا اقتصاددان تاکید کرد ه است  به دو دلیل برای عدم افزایش قیمت خودرو وجود دارد. اول اینکه بازار دیگر کشش افزایش قیمت خودرو را ندارد و دوم اینکه با پرداخت سهم تولید در فاز دوم هدفمندی، جبران افزایش هزینه های آنها می شود و دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود نخواهد داشت و افزوده در حال حاضر خودروسازان به دلیل افزایش شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش ارزش پول ملی که ناشی از سیاست های ناکارآمد پولی و مالی دولت گذشته است، با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند. لذا قیمت خودرو به اندازه کافی افزایش یافته و افزایش دوباره آن منطقی و درست نیست. یعنی اینکه توصیه کرده باید قیمت  خود روها افزایش نداشته باشد. البته این کارشناس نگفته است اگر چنانچه واحدهای تولید کننده ی خودرو یارانه ی کمکی از دولت دریافت نکنند چگونه می توانند در فضای آشفته بازار اقتصاد خری پاسخگوی نرخ تورم  بود؟5 فرودین -93
فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «همین افزایش قیمتی که صورت گرفته کافی است و دیگر نباید قیمت ها افزایش یابد و رعایت دستور العملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مشخص کرده بهترین راهکار برای تعیین قیمت خودرو استپس از افزایش قیمت شدید خودرو در دو سال اخیر اینک دوباره خودروسازان زمزمه افزایش قیمت سر دادند. اگر دلیل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه قطعات وارداتی عنوان شده بود، اینک افزایش 25 درصدی قیمت برق علت افزایش دوباره قیمت خودرو عنوان می شود. با اجرای فاز دوم هدفمندی قیمت برق 25 درصد افزایش یافته و به همین دلیل خودروسازان عنوان می کنند از محل این افزایش قیمت، هزینه های آنها هم افزایش یافته است.در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو در سال 92، خودروسازان با ارائه گزارشی اعلام کردند که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و رشد قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس و پتروشیمی و در نتیجه رشد هزینه‌های تولید قطعات و خودرو خواهد شد.در این جلسه محمدرضا نعمت‌زاده از خودروسازان خواسته بود با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی هرگونه اظهارنظر درباره قیمت این محصولات را به سال آینده موکول کنند.پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود که تلاش می‌شود با افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش هزینه‌ها از افزایش قیمت‌ها در سال آینده جلوگیری شود. 
همین قیمت ها هم برای خودروهای داخلی زیاد است
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و رئیس سابق شورای رقابت در گفتگو با فرارو گفت: «در گذشته بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت خودرو تعیین می شد. یعنی ما نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی می گرفتیم و بر اساس دستورالعمل علمی، قیمت خودرو را مشخص می کردیموی ادامه داد: «لذا اگر همان روال و روش انجام شود دیگر نیازی به این همه جار و جنجال نخواهد بود. اما اگر قرار باشد از دستور العمل خارج شویم و صحبت نفوذ وزارت صنعت، سازمان حمایت و چانه زنی و تبلیغات خودروسازان باشد جایی برای صحبت بنده به عنوان یک اقتصاددان نخواهد بوداین استاد دانشگاه اظهار کرد: «به طور کلی هزینه های خودروسازان ما بسیار بالا است و البته برای بررسی دقیق تر باید این خودروها را با نرخ مبادله و کیفیت و قیمت خودروهای خارجی مقایسه کرد که در این صورت همین قیمت ها هم برای خودروهای داخلی زیاد استوی ادامه داد: «متاسفانه در سال های اخیر به دلیل افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش ریال هزینه خودروسازان افزایش یافت. انتظار این بود که با توافقاتی که در روند مذاکرات هسته ای بوجود آمد شاهد تحولاتی در راستای افزایش ارزش ریال باشیم که به نظر من تعمدا بانک مرکزی مانع کاهش ارز دلار شدوی افزود: «این موضوع باعث شد هزینه های خودروسازان همچنان بالا باشد. منتهی قرار بر این بود که خودروسازان سطح تولید خود را افزایش دهند که این اقدام باعث کاهش قیمت محصولات آنها می شود؛ چراکه هزینه ثابت صنعت خودرو بسیار بالا است و اگر سطح تولید بالا برود قیمت سرشکن می شود و  قیمت ها کاهش خواهد یافترئیس سابق شورای رقابت گفت: «البته این قیمت های واقعی است که پایین می آید اما خودروسازان به دلیل انحصاری که در اختیار دارند لزوما با کاهش هزینه های واقعی، قیمت خودرو را پایین نمی آورندوی ادامه داد: «لذا من فکر می کنم با توجه به افزایش قیمت خودروهای خارجی یا حداقل عدم کاهش قیمت های آنها و وجود گمرکات که خود هزینه ای است که مانع رقابت خودروهای خارجی با خودروهای داخلی می شود، خودروسازان داخلی در سال جدید هم اقدام به افزایش قیمت های خود می کنندپژویان افزود: «این در حالی است که به نظر من همین افزایش قیمتی که صورت گرفته کافی است و دیگر نباید قیمت ها افزایش یابد و رعایت دستور العملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مشخص کرده بهترین راهکار برای تعیین قیمت خودرو استقیمت خودرو به اندازه کافی افزایش یافته است
اما دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «با توجه به قیمت بالای خودرو در حال حاضر و عدم رقابت پذیری آن با قیمت خودروهای هم کلاس خارجی، خودروسازان به اندازه کافی قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و افزایش دوباره آن منطقی نیستاین کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر افزایش قیمت برق به میزان 25 درصد ممکن است بخش بسیار بسیار کوچکی از قیمت افزایش یافته خودرو را تشکیل بدهدجام ساز گفت: «گذشته از این قرار است در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخشی از ماب التفاوت بهای حامل های انرژی به بخش تولید تعلق بگیرد که جبران افزایش هزینه های آنها خواهد شدوی افزود: «بنابراین خودروسازان نباید نگران افزایش هزینه های خود باشند و با اجرای هدفمندی یارانه ها بر اساس مُرّ قانون قاعدتا قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کندجام ساز گفت: «بنابراین همانطور که عرض شد دو دلیل برای عدم افزایش قیمت خودرو وجود دارد. اول اینکه بازار دیگر کشش افزایش قیمت خودرو را ندارد و دوم اینکه با پرداخت سهم تولید در فاز دوم هدفمندی، جبران افزایش هزینه های آنها می شود و دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود نخواهد داشتاین اقتصاددان تاکید کرد: «در حال حاضر خودروسازان به دلیل افزایش شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش ارزش پول ملی که ناشی از سیاست های ناکارآمد پولی و مالی دولت گذشته است، با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند. لذا قیمت خودرو به اندازه کافی افزایش یافته و افزایش دوباره آن منطقی و درست نیست

No comments:

Post a Comment