Thursday, March 6, 2014

تصاویری که باید دید وآموخت دوست داشتن یعنی چه؟

تصاویری که باید دید وآموخت دوست داشتن یعنی چه؟  
تصاویری  دیدنی  و جالب و معنی دار که باید  حتماً دید و از آن آموخت تا دانست  معنی رابطه ی دوست داشتن یعنی چه؟  البته این لینک شامل 18 قطعه تصویر است که برای این برگزیده شده تا در بالاترین بازتاب داده شود که همه از آن لذت ببرند .مهمتراینکه لینک پیام دارد . یعنی اینکه پس از داغ شدن هیچ بهانه وتوجیهی برای مسئولان محترم بالاترین وجود نداشته باشد تا مثل برخی لینک های دیگر مانع از انتقال لینک به صحفه داغ  شود. 15 اسفند -92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment