Friday, March 7, 2014

تصاویر خاتمی و عارف در افتتاح سایت باران.

پس از اینکه علی جنتی وزیر  فرهنگ تفتیش وعقاید ار شاد اسلامی خواهان رفع فیلتر از فیس بوک شده است  .گرچه جواب منفی با اتهام مستهجن وصهیونیستی و غیر قانونی بودن فیس بوک دریافت کرده است .ولی تلاشی  برای باز کردن فضای  فعالیت  سیاسی- انتشاراتی حامیان دولت از جمله مدعیان اصلاح طلب است . برای همین  خاتمی  کنار محمد عارف  سایت جدید باران را  در جلسه شورای عالی بنیاد باران افتتاح کردند . حال در شرایطی که فقیه رضوی  یکی از مدعیان اصلاح طلب بدلیل سخنرانی در همدان از سوی رقبا بازداشت شده است این سایت می تواند چگونه فعالیتی داشته باشد . باید منتظر واکنش انتقادی وجو سازی منتقدان رقیب از جمله سربازجو شریعتمداری در دروغ نامه ی کیهان  بود . از سوی دیگر گزارش شده  در این جلسه تصویب بودجه سال 93 بنیاد باران و بررسی  تراز مالی سال 91  مورد بررسی قرار گرفت و قرائت گزارش بازرس قانونی از دیگر موارد این جلسه بود.  البته اشاره نشده مبلغ این بودجه چه میزان  و چگونه تأمین شده است؟16 اسفند-92

سایت جدید بنیاد باران همزمان با جلسه شورای عالی بنیاد باران با حضور سید محمد خاتمی و محمد رضا عارف  و دیگر اعضای این بنیاد افتتاح شدبه گزارش سایت باران، جلسه شورای عالی بنیاد باران به ریاست حجت الاسلام سید محمد خاتمی و دیگر اعضای شورای عالی از جمله دکتر محمدرضا عارف برگزار شد.در این جلسه در ابتدا گزارش عملکرد سال 92 بنیاد توسط رسولی رئیس هیات مدیره تقدیم اعضای شورای عالی شد و در ادامه جواد امام مدیرعامل بنیاد رویکردهای جدید این بنیاد را تشریح کرد.حجت الاسلام سید محمد خاتمی در این جلسه اتخاذ رویکردهای نو به خصوص ایجاد مراکز مطالعاتی را از اولویت های کاری بنیاد باران در دوران جدید عنوان کرد. تصویب بودجه سال 93 بنیاد باران و بررسی  تراز مالی سال 91 و قرائت گزارش بازرس قانونی از دیگر موارد این جلسه بود.پس ازخاتمه جلسه شورای عالی مراسم رونمایی از سایت جدید بنیاد باران با حضور آقایان خاتمی و عارف و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

No comments:

Post a Comment