Wednesday, March 5, 2014

تصاویر طرح جمع‌آوری ته‌سیگارها
طرح پاک سازی پس ماندهای سیگار از میدان تجریش تا چهارراه ولی عصر  که گفته شده  با هدف جبران خسارت‌های وارد شده به زیستگاه‌های طبیعی و فضای شهری با مشارکت مردم در روز ۱۳ اسفند برگزار شد. جالب و مؤثر است  بشرط آنکه  ادامه دار  و سملبیک  و جنبه ی تبلیغاتی نداشته باشد . به ویژه که افزوده شده این اقدام از سوی جمعی از کارتن‌خواب‌ها و معتادان بهبودیافته عضو موسسه نیکوکاری طلوع بی‌نام و نشان‌ها از مجریان اصلی این طرح بودند که ضمن جمع آوری ته سیگارهای این محدوده با اهداءگل  از پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروی‌انتظامی، رفتگران، سال خوردگان، دست فروشان و شهروندان تشکر کردند. البته جای سئوال است اکنون که این  طرح پاک سازی پس مانده های  بظاهر خود جوش انجام گرفته است . چرا  مسئولان به خصوص شهردار تهران وسایر شهرداران نواحی تهران تا کنون هیچ اقدامی  برای پاک سازی محیط زیست نکرده اند تا موجب   کاهش آلودگی هوای تهران شود  و آمار سالانه مرگ ومیر شهروندان بیمار گوارشی وتنفسی تهرانی نه افزایش که کاهش یابد؟  همچنین چرا طرحی اجرا نمی شود تا عدالت اجتماعی وعدم تبعیض با توزیع عادلانه ی ثروت  به وجود آید تاسبب کاهش  اختلاف طبقاتی و رونق اقتصادی  و ایجاد کار  در جامعه  شود . موازی آن  مراکز تفریحی وتفننی و  و رزشی و سرگرمی گسترش یابد تا در نهایت ریشه ی فقر واعتیاد  در جامعه برچیده شود  و پدیده های ناهنجار تکدی گری وکارتن خوابی وکودکان کار خیابانی وزنان تن فروش از توی خیابان ها  وپیاده روهای تهران وسایر شهرستان کشور  وجود نداشته باشد؟ 14 اسفند -92
 
 
فراروطرح پاکسازی پسماندهای سیگار از میدان تجریش تا چهارراه ولیعصر با هدف جبران خسارت‌های وارد شده به زیستگاه‌های طبیعی و فضای شهری با مشارکت مردم در روز ۱۳ اسفند برگزار شد.جمعی از کارتن‌خواب‌ها و معتادان بهبودیافته عضو موسسه نیکوکاری طلوع بی‌نام و نشان‌ها از مجریان اصلی این طرح بودند و ضمن جمع آوری ته سیگارهای این محدوده با اهداءگل  از پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروی‌انتظامی، رفتگران، سالخوردگان، دستفروشان و شهروندان تشکر کردند.عکس های حمیدرضا دستجردی عکاس ایسنا از اجرای این طرح را در زیر می بینید.

No comments:

Post a Comment