Friday, March 28, 2014

تصاویر مصدوميت شدید عمران‌زاده بازیکن تیم استقلال .

در کشور مدعی امن و آزادترین کشور جهان آنقدر ضریب آزادی  و امنیت تضمین شده زیاد است که  دامنه ی  آن  به  محیط ورزشی فوتبال سرایت کرده است وترکش آن به بازیکن فوتبال تیم استقلال اصابت  نموده است که در  دو تصویر ضمیمه شده  مشاهده می شود که امنیت و آزادی چگونه می باشد حال داشته باشید در زندان ها چه خبر است؟.9 فروردین -93
 
مدافع تيم فوتبال استقلال در برخورد با کمال کاميابي نيا دچار آسيب ديدگي شديد از ناحيه ابرو شددر جريان ديدار تيم هاي استقلال و نفت تهران که منجر به شکست يک بر صفر آبي پوشان تهراني شد حنيف عمران زاده پس از برخورد با کمال کاميابي نيا دچار آسيب ديگي از ناحيه ابرو و سر شد که اين بازيکن در رختکن مورد مداوا قرار گرفت. البته زير چشم کاميابي نيا نيز متورم شد و هر دو بازيکن با آسيب ديدگي مواجه شدند. 

No comments:

Post a Comment