Saturday, March 1, 2014

تصوير پادشاه عربستان در منزل رفسنجانی

بازتاب این تصویر  دارای پیآمدهای  مثبت  برای حامیان  رفسنجانی  و تقویت کننده  ی موضع   پیگیری تلاش توافق  هسته  ای  رفسنجای- روحانی است . ولی همانطوریکه   می تواند از منظر حامیان ومدافعان رفسنجانی  امتیاز مثبتی برای رفسنجانی باشد چون نشان می دهدرابطه ی رفسنجانی  با پادشاه عربستان  آنقدر خوب  است که  پادشاه عربستان ترجیح  می دهد به جای هتل منزل رفسنجانی برود . اما از منظر منتقدان  رفسنجانی که جزو حامیان وباندهای خامنه ای و پاسداران هستند که مخالف توافق هسته ای اند  می تواند  بهانه  و نقطه ضعف  باشد . زیرا که امثال حاج حسین شریعتمداری بازتاب این تصویر را ممکن است بهانه کند  که  نوعی همسویی با دشمن بیگانه به خصوص باشیطان بزرگ  آمریکا تلقی می  شود. برای اینکه عربستان  هم جزو هم پیمانان نزدیک آمریکا در منطقه است.  هم از سوی دیگر  اختلاف و رقابت   شدید  با سیاست  حاکمان ایران در مداخله گری امور داخلی کشورهای عربی  عراق و سوریه و بحرین ولبنان ویمن و مصر   وفلسطین دارد  .  بهرحال  بدلیل  اینکه  جنگ  قدرت و ثروتی که میان رفسنجانی – خامنه ای  وجود دارد و حاد شده است . همچنین  اختلافی  که  محور توافق هسته ای  وجوددارد . بازتاب  این تصویر می تواند  همچون چاقوی تی دو لبه کار برد  تبلیغاتی داشته باشد  11 اسفند -92
این عکس را انتخاب بازنشر کرد و درباره آن نوشت: پادشاه عربستان در سفر به تهران، از فرودگاه مهرآباد به منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی رفت.


No comments:

Post a Comment