Sunday, March 9, 2014

انتقاد ممنوع!

انتقاد ممنوع!
گنه کرد دربلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
بدلیل اینکه پس از نگارش جدید بالاترین بمرور لینک های من پس از کسب حد نصاب داغ شدن به صحفه داغ برده نمی شوند افزایش یافته تا اینکه  بمرحله ای رسیده است که 3 لینک آخر من پس از داغ شدن به صحفه داغ نرفتند . با وجود اینکه از طریق کامنت های زیر لینک ها  برای دلیل این اقدام سئوال نمودم ، به جز یک مورد که ایمیل داده شد بدلیل نظر نامربوط حساب برای 24 ساعت بسته یا جریمه و مجازات شدم. پاسخ قانع کننده ی دیگری تاکنون دریافت ننمودم . بنابراین چون  راهی برای دلیل این اقدام نیافتم . تصمیم گرفتم  بطور نوشتاری پیگیری کنم . ابتدا به نقل قول خاطره ای اشاره و در دنباله  محورش توضیح داده و سئوال یا سئوالاتی مطرح می شود .  
قبل از انقلاب دودوست داشتم  که در  ملایر یکی از شهرهای استان همدان  یکی دبیر مدرسه راهنمایی بود  و دیگری دبیرستان دوره ی  خدمات  که جزو رشته های فنی بود. البته  مدرسه  شامل راهنمایی و دبیرستان می شد . روزی دبیر دبیرستان خدمات پس از اینکه کلاس درسش  پایان می گیرد می رود سرکلاس دبیر  مدرسه راهنمایی که سئوالی از دوستش کند که وی رابه داخل کلاس می کشاند تا ساعت درس تمام شود و به اتفاق همدیگر بروند.  آنگاه  می رود تا صندلی برای دوستش بی آورد . همین که  خم  می شود تا صندلی  را برد دارد و جا به جا کند نا  گهان  بطور غیر رادی صدای بلندی از شکم وی رها می شود . طوریکه دانش آموزان صدا را می شنوند .ابتدا دانش آموزان ساکت و مبهوت و با نگاه های خیره بهم دیگر و آقا معلم  می نگرند. سپس همچون بمب خنده کلاس منفجر می گردد .  در این هنگام آقا معلم هم خونسرد با دانش آموزان شروع به خنده می کند . آنگاه برای توجیه وتوضیح آن خطاب به دانش آموزان کلاس می گو ید. برای چه خندید چون خنده نداشت؟  وادامه می دهد اگر چیز بدیست چرا باید توی شکم من باشد ومرا آزار دهد؟ اگر نه چیز خوبیست چرا همه نباید از آن استفاده و بهره ببرند ؟!
حال به اصل موضوع باز می گردم . من  روزانه و نه پیگیرانه مطالبی از وبلاگ نگاه نقادانه در بالاترین می گذارم که نقد مسایل روز مطبوعات و رسانه های خبری رژیم ولایت فقیه است که با ذکر منابع و همراه با نقد مستند است  .ولی مدتی است که پس از داغ شدن لینک ها همانگونه که اشاره شد به صحفه داغ برده نمی شوند. هرچه تلاش کردم  دلیلش را  متوجه نشدم . ولی می دانم کاربران قدیمی دوستان کاربر زیادی دیگری دارند که پیوسته به  لینک های شان رأی مثبت می دهند .همانگونه که من به لینک های خوب ومفید ومخالف رژیم ولایت فقیه رأی می دهم وکاربرانی هستند که مثل من اقدام می کنند و به لینک های من رأی می دهند که ایرادی من در این مورد نمی بینم .  اما در این رابطه  از مسئولان  و بالایاران محترم نگارش جدید سئوال است  اگر  چنانچه در بالاترین سانسور وممیز گری اقدامی مناسب ومفید است .چرا در مورد همه کاربران بدون تبعیض اقدام نمی شود؟ اگر  جواب منفی است .چرا استثناء قایل می شود؟ آنهم در شرایطی که صدای انتقادی رفسنجانی و روحانی محور همین موضوع در داخل کشور بلند شده است که چرا رسانه های منتقدان دارای دیوار پولادین اند؟ البته این انتقاد بی پاسخ نماند .زیرا از سوی دخمه ی کیهان حاج حسین شریعتمداری و روز نامه وطن امروز وابسته به جبهه ی متحد پایداری اصول گرا یمصباح یزدی پاسخ تند انتقادی  به روحانی و رفسنجانی داده شد.
بلی سئوال است همسویی نانوشته  بالاترین در این مورد چیست ؟  
همچنین سئوال است چرا ما به  شرایط کنونی  رسیدیم ؟ جدا از اینکه مسیر  انقلاب 57  تغییر نمود  . ولی برای چه انقلاب شد؟ هدف و آرمان انقلاب چه بود ؟  چرا به بیراهه کشانیده شد؟ نقش سرکوب وسانسور وتبعیض وبی عدالتی در بیراهه بردن اهداف انقلاب چه بود؟ قلم شکنی و دهان دوزی و زبان بریدن وسینه ومغز شکافتن همراه با شکنجه واعتراف گیری وصنعت تواب سازی ونمایشات شوهای مضحک اعتراف گیری  تلویزیونی در راستای چه اهدافی  بوده است که همچنان ادامه دارد ؟ چرا ما مجبور به ترک کشور شدیم؟
چرا با وجود اینکه در کشورهای دمکراتیک زندگی می کنیم که از آزادی نسبی عقیده وقلم برخوردار است نمی آموزیم که باید به نظر دگراندیش احترام گذاشت ومی توان مخالف منطقی نظرش بود وجواب منطقی داد. به جای توهین و اتهام زنی و..... ؟ شبکه های اجتماعی مجازی همچون بالاترین برای چه راه اندازی شده است ؟ چرا باید محدودیت  وممنوعیت آزادی بیان وقلم و اطلاع رسانی در بالاترین وجود داشته باشد؟  خوب  اگر موانعی وجود دارد اجازه دهید موانع  بر طرف گردد  و ممیزگری یا گزینشی عدم انتقال لینک های داغ به صحفه داغ  وجود نداشته  و این مانع برداشته شود .اگر چنانچه محتوای مطالب لینک ها غیر مفید باشند با عدم استقبال سایر کاربران وبازدیدکنندگان  مواجه شد مجازات خواهد شد . در غیر اینصورت  بازدید کنندگان  محروم از دسترسی  به این لینک ها می شوند .در حالی که با برداشتن  خط قرمز و انتقاد ممنوع! در مجموع به نفع بالاترین می شود .چون هم موجب اخلال یا ممیز گری در نحوه ی اطلاع رسانی نمی شود. آمار بازدیدکنندگان لینک ها افزایش می یابد .مهمتر اینکه بازدیدکنندگان هم محروم از اطلاع رسانی نمی شوند .در نهایت پیام آشکار به سانسور چیان  وقلم شکنان وجراحی کنندگان اندیشه وتفکر دگر اندیشان حاکم بر ایران داده می شود  تا  بدانند  راه دور زدن سانسور وجود دارد . زیرا که فن آوری رو به توسعه  وپیشرفت سیستم اطلاع رسانی ارتباطاتی هرروز بیش از روزگذشته از سانسور وفیلتر کردن عبور می کند.
بهرحال امید است که مسئولان وبالایاران محترم بالاترین برمن خرده نگیرند و بابستن موقت یا دایم حساب به جای پاسخ مرا مجازات وجریمه نکنند .چون هدف برطرف کردن موانع در روش اطلاع رسانی و رشد کمی وارتقای  بالاترین واطلاع رسانی می باشد .
از سوی یک کاربر عضو بالاترین . 19

 اسفند -92

No comments:

Post a Comment