Tuesday, March 18, 2014

تصاویر گود سگ دعوای خشونت آمیز در نزدیکی آرامگاه فردوسی .

در گذشته بدلیل اینکه امکانات تفریحی وسرگرمی و ورزشی محدود بود سگ بازی هم ً در محلات  برخی از شهر ها رایج بود .چون سگان ولگرد در سطح شهرها فراوان بود و زیاد هم  زاد و ولد  می کردند . برای همین گاهی از سوی شهرداری ها سگ کشی می شد .  شیوه هم چنین بود که  داخل لقمه ای نان سوزن و یک قرص استرکنین معروف به سگ کش به سگ های ولگرد داده یا خورانده می شد تا بمرور در حال زجر کش و زوزه کشیدن جان دهد . اصطلاح  برخی ناله ها ی ادامه  داربه سگ سوزن خورده  تشبیه کردن بهمین دلیل است . معمولاً  بچه های محروم و درس نخوان و خلافکار با گرفتن استخوان از قصابی های محل برخی از این توله سگ ها را به خود شان علاقمند و وابسته می کردند تا بزرگ شوند . ناگفته نماند  که  گاهی گوش ها ودم توله سگان بریده می شد تا به حساب هار شوند. بهر حال گروهی از بچه های یک محل  با چند سگ به محلات دیگر برای سگ بازی یا قدرت نمایی و رو کم کنی می رفتند تا  سگ های شان  را بسوی همدیگر کیش  دهند  تا اینکه  سگ های ضعیف تر صحنه ی دعوا را ترک و فرار را بر قرار ترجیح دهند .جالب اینکه سگان  شکست خورده موقع فرار گوش های شان بطرف جلو ودم های شان لای پای شان بود که نشان از شکست بود .  بهر حال این سگ بازی های آن زمان  این چنین نبود که دعوای سگان هم شر ط بندی باشد که از  گود  سگ دعوا محلی نزدیک آرامگاه فردوسی  بعنوان  سگ دعوای تفریحی  خشونت آمیزگزارش شده است . بگذریم این سگان فرق با سگ تواب ولگردی دارند که پس از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد که به مشهد سفر کرد .سگ تواب  گریان زانو زده جلوی  حرم امام رضا  سر وکله اش پیدا شد . سپس  از سوی خدمه های حرم با پتو بدرون حرم برده شدو کلی سر وصدا برپا شد. از طرف د یگر توجه داشته باشیذ جامعه ای که تفریح وسر گرمی  جوانان اینگونه شرط بندی سگ دعوای خشونت آمیز و حضور در صحنه های دار زدن های ملاأ عام  و....شده باشد . دیگر جای سئوال نمی ماند تا   گفته شود ماهیت رژیم ولایت فقیه چیست که ادعای  امن وآزادترین کشور جهان وقدرت برترمنطقه دارد؟27 اسفند - 92
   
گود "سگ دعوا" نام محلی در نزدیکی آرامگاه فردوسی است که پاتوقی برای تماشای نبرد سگ ها و شرط بندی بر روی آنها است.سگ دعوا" تفریحی خشونت آمیز است که در نزدیکی یکی از روستاهای حوالی آرامگاه فردوسی برگزار می‌شود. در این مسابقات صاحبان سگ‌ها، حیوانات خود را به میدان می‌آورند، برای‌شان رقیب پیدا می‌کنند و آنها را به جان هم می‌اندازند و تا وقتی یکی از سگ‌ها فرار نکند، کشته نشود یا صاحب یکی از آنها، شکست را بپذیرد، جنگیدن ادامه دارد. عکس های زیر که مجید خاکپور برای خبرگزاری برنا فرستاده است یک روز مسابقات خشونت آمیز در این گود را نشان می دهد.

No comments:

Post a Comment