Monday, December 16, 2013

تصاویر تأسف بار مدرسه کودکان کار در تهران

 لطفاً یک نگاهی به مکان مدرسه و قیافه های کودکان معصوم وقربانی در تهران بی اندازید . تصور نمی شود هر انسان آزاده همنوع دوست و وطن پرست  ببیند ومتأثر نشود . من نمی دانم شما بادیدن تصاویر ضمیمه شده چه احساسی  دارید .ولی وقتی من می بینم بشدت بهم ریزم چون کشور را خانواده بزرگ تر می بینم  که تعلق بهمه شروندان دارد . بنابراین  هضم اینکه کشوری که سر شار از منابع نفت وگاز  فراوان  است و از سایر منابع وذخایر  سرمایه های طبیعی  دیگر برخوردار می باشد بسیار سخت است تا به بینم سهم برخی فقط فقر ومحرومیت شده است و یاد اعتراف خاتمی می افتم که در مرحله تبلیغاتی ریاست جمهوری دوره دوم خود که به کرمان رفته بود به مخاطبان و مشتاقانش گفت ما مسئولان مقابل قول و وعده هایی که به مردم داده ایم فقط فقر را منصفانه بین شان توزیع کردیم . البته وی نگفت که این فقر شامل اکثریت  محروم جامعه  و نه اقلیت حاکم در کشور می شود .پرواضح است که شرایط کنونی بمراتب خیلی بدتر از سال 80 شده است و قابل مقایسه نیست . پرسش است که گناه یا جرم این کودان چیست؟ مگر جز این است که اینان در یک خانواده محروم وفقیر ویک کشور ثروتمند متولد شده اند؟ چه فرقی بین اینان  وکودکان بالای شهر تهران وجود دارد ؟ آیا این است وعده ی خمینی که گفت حکومت آینده از آن مستضعفان است . در صورتی که بطور عمد قول عوامفریبانه و شیادانه و وارونه داد تا قدرت را قبضه و انحصاری کند ؟ آیا این رژیم ضد بشری هنوز مشروعیت  دارد؟ آیا نباید مدافعان واقعی این کودکان  وحقوق بشر و آزادی وعدالت با هر دیدگاه و سلیقه وعقیده  مبارزه برای تغییر این شرایط  تحمیلی کنند تا یک حکومت دمکراتیک جایگزین  گردد تا دیگر نیاز نباشد  جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار  غیردولتی  تشکیل شود تا حمایت و آموزش کودکان کار در تهران را بر عهده داشته باشد  که با کمک های مردمی اداره  شود تا که کودکان  محروم کار از داشتن زندگی عادی دردوران کودکی محروم نشوند و آسیب های جدی و جبران ناپذیری به لحاظ روحی و جسمی  به  اینان وارد نشود  و به جای پشت میز کلاس درس   روانه  کودکان ها نشوند و.... بالاخره اینکه چرا عکاس آمریکایی که گزارش تصویری از تهران  بازتاب داده که لینکش این است.26 آذر- 92   http://negahnaghadne.blogspot.com.au/2013/12/blog-post_16.html
 
 فراروجمعیت دفاع از حقوق کودکان کار یکی از مراکز غیردولتی حمایت و آموزش کودکان کار در تهران است که با کمک های مردمی اداره می شود.جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان سازمانی غیر دولتی است که اعتقاد دارد کار فعالیتی غیر ضروری برای کودکان می باشد که آن ها را از داشتن زندگی عادی دردوران کودکی محروم می کند و آسیب های جدی و جبران ناپذیری به لحاظ روحی و جسمی به آن ها وارد می آورد.روزانه کودکان زیادی که اغلب آنها کودکان کار و خیابان هستند در این مرکز توسط تعدادی افراد داوطلب آموزش می بینند. طبق آمار های رسمی حدود پنجاه و چهار هزار کودک و طبق آمارهای غیر رسمی حدود 3 میلیون و هشتصد هزارکودک جامانده از تحصیل در ایران وجود دارد. این گزارش تصویری را مرضیه حیدرزاده عکاس مهر تهیه کرده است.گفتنی است برای کمک به آموزش و حمایت از این کودکان می توانید با شماره: 55863184 (021) تماس و یا با آدرس: تهران، پاسگاه نعمت اباد، خيابان متين، نبش کوچه طاهرى، پلاک 54 مکاتبه کنید.

No comments:

Post a Comment