Sunday, December 1, 2013

دستگيري باند سرقت برادران مأمورنما.


دستگيري باند سرقت 3  برادر مأمورنما. 
فقط به قیافه های 3 برادر نگاه کنید که  به اتهام در پوشش مأمور  اقدام به سرقت  می کردند دستگیر شدند . در صورتی که احمدی نژاد چند سال پیش  به برادران قاچاقچیان سپاه گفت که  مبلغ 2 میلیارد دلار در آمد قاچاق  مواد مخدر در سال آنقدر هست که نه اینان که قاچاقچیان جهانی را وسوسه کند. بهر صورت بازتاب تصویر 3 برادر با عنوان دستگیری باند سرقت برادران مأمور نما"  آشکارا  پوچی  به آخر خط رسیدن رژیم مدعی قدرت برتر منطقه و  ادعای رهبر مسلمین جهان  به نمایش گذاشته شده است  . البته  اینگونه اقدامات تبلیغاتی  ناشی  از پوشش  مصونیت کلان غارتگران حرفه ای شرکای حاکمان است  که بیش از 34 سال است  از سوی دستگاه فاسد قضاییه ونیروی انتظامی پشتیبانی می شوند . زیرا که قربانیان آفتابه دزدان  همچون 3 برادر سارق  در  این تصویر  جزو پیشمرگه های غارتگران  و سیاست زهر چشم گیری از ناراضیان جامعه هستند . اگر نه شتر با بارش می رود ولی لنگه پشه کوره گرفته می شود .چون مگر این 3 برادر چقدر سرقت کرده اند که بیش از یک قلم اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی دوران احمدی نژاد است؟ چرا بامتهمان آن اختلاس بانکی اینگونه رفتار نشد که با این 3 برادر برخورد  شده است؟  از طرف دیگر بدون آنکه گفته شود که این چه بی عدالتی وتبعیض نهادینه شده با اختلاف طبقاتی  در جامعه است که 3 برادر را وادار به سرقت کرده است؟ بدون شک این  3 برادر برای تفریح  و عدم نیاز دست به سرقت نزدند .  برای اینکه اگر اوضاع اقتصادی کشور رو براه  ومناسب بود  و   برای بیکاران  کار بود  .اینان هم  بدلیل فقر اقتصادی ونیاز شدید مالی ناچار  نمی شدند  روی  به سرقت  آورند تا بازداشت وتحقیر شوند. تازه اگر سارقان  ناشی نبودند و کانال نفوذی داشتند  نه ناشی گری می کردند و نه به کاهدان می زدند  و نه   مثل  مفسدان اقتصادی دانه درشت دستگیر  می شدند . بهرحال مشخص است وقتی اینان  چنین تحقیر می شوند و به  درون زندان  فرستاده می شوند  که مواد مخدر  آزادانه  به درونش برده وتوزیع می گردد با آزمون خلاف کاری که می بینند حرفه ای تر از زندان بیرون می آیند تا  بدلیل بیکاری و فقر اقتصادی  و دستگیری مجدد  با حکم دستگاه فاسد قضاییه سرهای شان بالای دار رود.
ماموران سه برادري را كه با پوشش مامور اقدام به سرقت مي‌كردند را دستگير كردند. مأموران كلانتري 113 بازار در ساعت 18:30 نوزدهم مهرماه امسال در حين گشت‌زني در خيابان مصطفي‌خميني، به سرنشينان يك دستگاه پرايد سفيدرنگ مشكوك شده و در بازرسي از آنها موفق به كشف مقادير ارز خارجي و تعداد زيادي گوشي تلفن‌همراه شدند. همزمان با تحقيقات اوليه مأموران از سه سرنشين خودرو پرايد، فردي با مراجعه به گشت كلانتري به مأموران اعلام كرد كه اين سه تن ضمن معرفي خود به عنوان مأمور قصد گرفتن وجوه نقد همراه وي را داشته‌اند، درحالي كه سرنشينان خودرو پرايد قصد متواري‌شدن از محل را داشتند، مأموران هر سه تن را دستگير و به كلانتري منتقل كردند. با تشكيل پرونده مقدماتي با موضوع سرقت‌هاي تحت پوشش و به دستور بازپرس شعبه يازدهم بازپرسي دادسراي ناحيه 27 تهران، هر سه متهم براي انجام تحقيقات در اختيار پايگاه هفتم پليس‌آگاهي تهران‌بزرگ قرار گرفتند. با آغاز تحقيقات در پايگاه هفتم پليس‌آگاهي تهران‌بزرگ، اولين شاكي پرونده كه متهمان قصد سرقت وجوه نقد وي را داشتند در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: "در حال بازگشت به منزل بودم كه ناگهان سه تن با خودروي پرايد اقدام به بستن مسير حركتم كرده، ضمن معرفي خود به عنوان مأمور و به بهانه بازرسي اقدام به گرفتن وجوه‌نقد و گوشي تلفن‌همراهم كردند كه در همين زمان واحد گشت كلانتري در محل حاضر شد و آنها را دستگير كرد". با توجه به دستگيري متهمان در زمان ارتكاب جرم و كشف دهها گوشي تلفن‌همراه و ارزهاي خارجي متعلق به ساير كشورها، سه متهم كه با يكديگر برادر نيز هستند به ناچار لب به اعتراف گشوده و به دهها فقره زورگيري، اخاذي، كف‌زني و سرقت‌هاي تحت پوشش در محدوده بازار، خيابان اميركبير، مولوي و... اعتراف كردند. متهمان در اعترافات خود صراحتا عنوان كردند: "با ترساندن افراد و معرفي خود به عنوان مأمور و با پوشيدن انواع لباس‌هاي نظامي، اقدام به اخاذي مي‌كرديم". در ادامه رسيدگي به اين پرونده، كارآگاهان موفق به شناسايي تعداد ديگري از شكات و مالباختگاني شدند كه متهمان اقدام به سرقت وجوه نقد، گوشي‌هاي تلفن‌همراه، طلا و جواهرات از آنها كرده بودند، يكي از مالباختگان پس از حضور در پايگاه هفتم و شناسايي متهمان، در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: "در منطقه خلازير سوار يك دستگاه پرايد سفيدرنگ با سه سرنشين شدم. ابتدا سرنشينان پرايد قصد داشتند تا تحت عنوان مأمور اقدام به اخاذي از من كرده اما زماني كه در برابر درخواست آنها مقاومت كردم، به زور و با تهديد چاقو اقدام به سرقت مبلغ شش ميليون تومان وجه‌نقد و گوشي تلفن‌همراهم كرده و در خيابان رجايي، مرا از ماشين به بيرون پرتاب كردند". زن مالباخته‌اي نيز پس از شناسايي متهمان، در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: "در ميدان مولوي - ايستگاه سعادت ايستاده بودم كه دو تن از يك دستگاه خودرو پرايد سفيدرنگ پياده شده و با تهديد چاقو اقدام به سرقت طلا و جواهرات همراهم كردند". سرهنگ كارآگاه داوود فرد، رئيس پايگاه هفتم پليس‌آگاهي تهران‌بزرگ، در ادامه اعلام اين خبر ضمن اشاره به سوابق متعدد متهمان در ارتكاب جرايم مختلف سرقت به شيوه كف‌زني، سرقت‌هاي تحت پوشش عنوان مامور و جعل اسناد، عنوان كرد: "با توجه به سوابق متعدد متهمان در ارتكاب جرايم مختلف و همچنين اعترافات صريح آنها به دهها فقره سرقت به شيوه‌هاي مختلف زورگيري، كف‌زني و سرقت‌هاي تحت پوشش مأمور، قرار بازداشت از سوي بازپرس صادر و متهمان براي انجام تحقيقات تكميلي و شناسايي ديگر جرايم ارتكابي و مالباختگان در اختيار پايگاه هفتم پليس‌آگاهي تهران‌بزرگ قرار گرفته‌اند. به گزارش ايسنا، وي از كليه شكات و مالباختگاني كه بدين شيوه و شگرد و توسط سرنشينان يك دستگاه خودرو پرايد سفيدرنگ مورد سرقت و اخاذي قرار گرفته‌اند خواست تا براي شناسايي متهمان و پيگيري شكايات خود به پايگاه هفتم پليس‌آگاهي تهران‌بزرگ واقع در ميدان پانزدهم خرداد مراجعه كنند.
 10 آذر -92. منبع : برگرفته از جمهوری اسلامی 

No comments:

Post a Comment