Friday, December 20, 2013

پليس ملزم به اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده در حوزه عفاف و حجاب است


رئيس پليس پيشگيري ناجا: پليس ملزم به اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده در حوزه عفاف و حجاب است
 تبلیغات  نیروی  انتظامی و  بازتاب تناقض گویی خبری زیرا سایت فرارو  مشابه همین تصاویر  را چاشنی  خبر انهدام  باند 7 برادران کرده که  در تهران گوشی تلفن سرقت می کردند . اما اکنون روز نامه جمهوری اسلامی  چاشنی تیتر رئيس پليس پيشگيري ناجا: پليس ملزم به اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده در حوزه عفاف و حجاب است  کرده است ! 30 آذر -92
منبع : جمهوری  اسلامی : رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: پليس نسبت به موضوع عفاف و حجاب به‌طور مداوم ديدگاه‌ها و طرح‌هاي خود را اعلام كرده و در زمينه اولويت‌هاي اقدامات فرهنگي، اجتماعي و اطلاع‌رساني و ايجاد يك فضاي مناسب براي آگاه‌سازي بهتر همه شهروندان، پيشنهاداتي ارايه داده است. سردار تقي مهري در گفتگو با ايسنا، افزود: ما در مجموعه پليس ملزم به اجراي مقررات و ضوابط كشور هستيم و مراجع قانوني درباره پيشنهادهاي پليس در حوزه عفاف و حجاب تصميم‌گيري مي‌كنند، بنابراين پليس ملزم به اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده است. وي درباره تعامل پليس و دستگاه‌هاي فرهنگي گفت: در كميسيون ويژه اجتماعي در استان‌ها و وزارت كشور در اين زمينه بحث و تصميم‌گيري مي‌شود ولي برابر ضوابط و مقررات موجود عمل مي‌كنيم. سردار مهري اظهاركرد: پليس پيشگيري اگر جرمي رخ دهد به ويژه جرايم مشهود، برابر وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند. مهري در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقدامات كافي در حوزه عفاف و حجاب براي تعامل دستگاه‌ها و پليس صورت گرفته است؟ اظهاركرد: اگركساني بر اساس قانون به پليس پيشگيري مراجعه ‌كنند يا دستورات قضايي داشته باشند، در حوزه پليس پيشگيري به طور حتم اقدام مي‌كنيم.

No comments:

Post a Comment