Wednesday, December 4, 2013

كوتاه و خواندني و خندیدنی

كوتاه و خواندني و خندیدنی   
چون موضوع داستان کوتاه  زنبور و عسل  است . بی جا نیست بعنوان پیش مقدمه اول برای مزاح به یک  داستان  دراین مورد اشاره شود .  گفته می شود روزی مادری با فرزندش به مغازه ای  برای خرید رجوع می کند. جلوی پیشخوان مغازه ظرفی پر ازعسل بوده است . هنگامی که مادر با صاحب مغازه مشغول گفتگو  می شود  فرزندش با انگشت دست  خود نوکی به عسل می زند  و آن را بر دهانش می گذارد چون شیرین بود  مزه می کند و خوشش می آید . بنابراین  پسرک  وسوسه می شود  وبار دوم  انگشت خود را بیشتر درظرف عسل فرو می کند وبر دهان خود می گذارد . پسرک چند بار این عمل را تکرار می کند . صاحب مغازه که زیر چشمی حرکات پسررا زیر نظر داشت . طاقت نمی آورد  .برای اینکه جلویش را بگیرد  با عصبیت خطاب به پسرمی گوید نگاه کن این عسلی را که داری می خوری می دونی چگونه تولید  می شود ؟ آنگاه با نوک انگشت دست خود به پسر نشان می دهد  و می گوید ببین  این را ذره ذره زنبور ریده ونه من که تو باانگشت  یا مشت می خوری .
اما پیش مقدمه دوم حال توجه داشته  باشید  که زنبور با جثه  کوچک وعمر کوتاهش چه  می خورد و چه تولید می کند و مورد مصرف واقع می شود .در صورتی که نیش هم دارد ؟  اما  زنبور ها را با  جماعت آخوندهای حکومتی و حوزوی غیر مولد و شرکای شان  مقایسه کنید که چه می خورند . صد البته که عسل  هم مصرف می کنند. چونخوش خوراک اند ؟  مهم اینکه چه انجام می دهند یا چه می کنند یا چگونه  نیش زهر آگین می زنند؟ سپس در نظر بگیرید آنانی که از اینان حمایت می کنند کیستند؟ا 
زنبور عسل درطول عمرش چقدر عسل درست مي‌كند؟
*كمتر از 1 ميلي گرم !
اغلب زنبورهاي كارگر تنها حدود 6 هفته در تابستان عمر مي‌كنند، و تنها زماني مي‌توانند از كندو خارج شوند و به دنبال شهد گل‌ها بگردند كه دماي هوا بالاي 10 درجه سلسيوس باشد.
گروهي متشكل از 12 زنبور در طول عمر خود تنها عسلي به اندازه يك قاشق چاي خوري توليد مي‌كنند. زنبورها عسل را به عنوان منبع انرژي براي زنده ماندن مصرف مي‌كنند.
بسته به وضع آب و هوا، يك كندو ممكن است بيش از 20 كيلوگرم عسل در فصل زمستان مصرف كند.
منبخ : جمهوری اسلامی 13آذر

No comments:

Post a Comment