Monday, December 16, 2013

تصاویر تهران به روایت عکاس امریکایی

اگر چنانچه سکات پترسون خبرنگار معروف آمریکایی روزنامه کریستین ساینس مانیتور  که گفته شده در کمتر از دو دهه گذشته بیش از 30 بار به ایران سفر کرده است. از کانال لابی ها دعوت به تهران نشد تا در تور سفر یک هفته ای اخیر خود  آلبوم  تصاویری  تهیه کند و با عنوان مجموعه ای به نام " 7 روز در ایران"  از مشاهدات خود در این روزنامه آمریکایی منتشر نماید. سپس  سایت خبررسانی عصر ایران وابسته به محسن رضایی آن را کپی و بازتاب داده است.اسکات پترسون اخیرا در سفری به ایران آلبومی تصویری از نتیجه مشاهدات خود در تهران را منتشر کرده است سئوال است  چرا  اسکات پیترسون عکاس آمریکایی که گزارش تصویری از تهران درروزنامه ی کریستین ساینس مانیتور  منتشر شده است   سری به مکان مدرسه و کلاس آموزشی کودکان کار تهران نزده  که لینک آن  این است.26 آذر- 92  http://negahnaghadne.blogspot.com.au/2013/12/92.html
 
 
فرارو:   پترسون به همراه این آلبوم تحلیل خود از ایران را تحت عنوان مجموعه ای به نام " 7 روز در ایران" در این روزنامه آمریکایی منتشر کرده است.اسکات پترسون خبرنگار معروف آمریکایی روزنامه کریستین ساینس مانیتور اخیرا در سفری به ایران آلبومی تصویری از نتیجه مشاهدات خود در تهران را منتشر کرده است.به گزارش عصر ایران ،پترسون به همراه این آلبوم تحلیل خود از ایران را تحت عنوان مجموعه ای به نام " 7 روز در ایران" در این روزنامه آمریکایی منتشر کرده است.پترسون در کمتر از دو دهه گذشته بیش از 30 بار به ایران سفر کرده است.

No comments:

Post a Comment