Thursday, May 15, 2014

تصویر سفر علمی 9 طلاب زن ایرانی به آمریکا !

تصور می رود که فقط سر زمین شیطان بزرگ  آمریکا نه اینکه جای بدی نیست که خیلی هم خوب ومناسب  است. چون شیطان جای بد نمی گزیند .  از سوی  دیگر  فاش شدن  آن روی  سکه یا معادله  ی شعار مرگ بر آمریکاست که کاربرد خاص دارد. ولی معلوم شده است که  واقعیات نهفته و  بیان ناشده دیگر  پشت پرده ای هم دارد. یک نمونه همین گزارش کوتاه تصویری ضمیمه شده است که جای سئوال داردچگونه است این طلاب زن  در ایران  نمی توانند وزیر وقاضی شوند .یا اینکه مجاز نیستند تا  عضو شورای نگهبان آلت دست ومجمع مصلحت نظام و مجمع خبر گان رهبری و امام جماعت شوند. ولی درر استای تبلیغات مذاکرات هسته ای مجاز ند سفر به سر زمین شیطان بزرگ زیر پوشش ادامه ی تحصیلحوزوی خود کنند.  چون خبرنگار المانیتور گزارش  داده است  این 9 طلبه که تحصیلات تکمیلی خود را می‌گذرانند، به دانشگاهی در ایالت ویرجینیا رفته‌اند. آن‌ها افزون بر این از واشنگتن و آمیش در لانکستر پنسیلوانیا نیز بازدید کرده‌اند.اسلاوین ضمن اشاره به خوش‌بینی این طلاب به مذاکرات هسته‌ای  افزوده  که آن‌ها تحت تأثیر ارزش‌های خانواده و سبک زندگی ساده مردم منطقه آمیش قرار گرفته‌اند. یعنی نه اینکه  این طلبه های زن با تابو شکنی به سر زمین شیطان بزرگ رفته اند که  کلی تعریف و تمجید از  فرهنگ وسبک زندگی آمریکایی هم کرده اند که با  مخالفت  فتوای  اسلام مرفهان  آمریکایی  خمینی  و  مبارزه با شبیخون فرهنگی غرب و منشور 8 ماده ای رهبر ولی فقیه مغایرت کامل دارد!25 اردیبهشت -93
فرارو: همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین بین ایران و  ۵+۱، برای نخستین بار گروهی از طلاب زن حوزه علمیه جامعه‌الزهرا برای حضور در یک برنامه علمی به ایالات متحده رفته‌اند.به گزارش تابناک، باربارا اسلاوین، خبرنگار المانیتور در این باره نوشته است: این 9 طلبه که تحصیلات تکمیلی خود را می‌گذرانند، به دانشگاهی در ایالت ویرجینیا رفته‌اند. آن‌ها افزون بر این از واشنگتن و آمیش در لانکستر پنسیلوانیا نیز بازدید کرده‌اند.اسلاوین ضمن اشاره به خوش‌بینی این طلاب به مذاکرات هسته‌ای اظهار داشته که آن‌ها تحت تأثیر ارزش‌های خانواده و سبک زندگی ساده مردم منطقه آمیش قرار گرفته‌اند..

No comments:

Post a Comment