Monday, May 19, 2014

تصاویر جالب دختران رزمی کار «نینجا» پس از کرجر در رشت.

 شیک پوشی و  استفاده از پوشش مد روز دختران و خانم های ایرانی ایراد ندارد و باید حجاب نه اجباری که پوشش آزاد باشد  البته اگر امکانات پوشش مناسب و شیک برای همه زنان و دختران فراهم باشد که ایده آل و عالی است . اما در شرایطی که  35 سال است  رژیم زن ستیز ولایت فقیه نامشروع   سیاست تبعیض جنسیتی آشکار علیه زنان داشته است . تا جایی که بدلیل فقر وبیکاری وتبعیض و بی عدالتی زنان و دختران بیشماری به اعتیاد وتن فروشی کشانیده شده اند . بنابراین در چنین فضای آلوده ای روی آوری زنان به ورزش رزمی  اقدامی جالب و مثبت و بس انگیزانده  و شایان تقدیراست .  در این رابطه  گزارش شده بیش از یک سال از انتشار خبر آموزش رزمی دختران نینجای ایرانی در کرج می گذرد اکنون  گروهی دیگر از دختران ایرانی این بار در رشت مراحل آموزش نینجا را می گذرانند. جالب اینکه  تصاویر این آموزش دختران رشتی در جنگل که می تواند الگو گرفته یا تداعی کننده ی جنبش جنگل میرزا کوچک خان هم  باشد و ساحل دریا مشغول تمرین و آموزش ورزش رزمی نینجا هستند. در ادامه ی گزارش افزوده شده  نینجوتسو در لغت به معنای هنر حرکت پنهان می‌باشد. نین به مفهوم بردباری و تحمل است اما دلالت بر استقامت یا ملایمت نیز دارد. جوتسو نیز به معنای هنر می‌باشد.این ورزش وسیله‌ای جهت رسیدن به مهارت‌های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس برای غلبه بر حریف است؛ پیروان این مسلک را نینجا می‌نامند. تعادل، چابکی، قدرت و استقامت از تمرین‌های مهم این ورزش هستند. ناگفته نماند که فراموش نا شده در تظاهرات های ضد حکومتی 8 ماهه ی  ادامه دار پس از کودتای 22 خرداد 88 فیلم وتصاویری برروی شبکه های مجازی اجتماعی بازتاب داده شد که چگونه یک دختر رزمی کار معترض به مزدوران سرکوبگر تهاجم می کرد؟ 29 اردیبهشت - 93
 
 
فراروپیش از یکسال پس از انتشار خبر آموزش رزمی دختران نینجای ایرانی در کرج گروهی دیگر از دختران ایرانی اینبار در رشت مراحل آموزش نینجا را می گذرانند.خبرگزاری ایسنا امروز عکس هایی منتشر کرد که این دختران رشتی در جنگل و ساحل دریا مشغول تمرین و آموزش ورزش رزمی نینجا هستند. گفتنی است نینجوتسو در لغت به معنای هنر حرکت پنهان می‌باشد. نین به مفهوم بردباری و تحمل است اما دلالت بر استقامت یا ملایمت نیز دارد. جوتسو نیز به معنای هنر می‌باشد.این ورزش وسیله‌ای جهت رسیدن به مهارت‌های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس برای غلبه بر حریف است؛ پیروان این مسلک را نینجا می‌نامند. تعادل، چابکی، قدرت و استقامت از تمرین‌های مهم این ورزش هستند. این عکس ها را راحله باقری عکاسی کرده است.

1 comment: