Thursday, May 15, 2014

تصاوير تمرين تيم ملی فوتبال در اتریش

شبکه ملی اتریش در تمرین حضور داشت
بدون  شک وقتی حکومت دمکراتیک  و در خدمت مردم ومدافع منافع ملی کشور می باشد.  پر واضح است که حضور تیم های ورزشی اش در مسابقات و ر قابت های ورزشی جهانی و بر افراشته شدن پرچم ونواختن سرودش مایه مباهات وافتخار است . صد البته هنگامی که ورزشکارانش دارای عنوان قهرمانی با مدال می شوند .موجب شادی وغرور  ورقص وپای کوبی ملت وسر افرازی کشور می شود . ولی چه می شود کرد که رژیم ولایت فقیه چون  نامشروع است. برای همین در 35 سال گذشته  ثابت نموده  نه در خدمت مردم ایران نبوده  ومدافع منافع ملی کشور نمی باشد که وارونه اقدام کرده است .چون از دین گرفته تا جنگ  و وطن پرستی  و ورزش وسیاست واقتصاد و حقوق بشر و آزاد .... بعنوان ابزار برای حفظ قدرت وانباشت ثروت حاکمان  استفاده شده  است  . برای همین سئوال است با وجوداینکه  جمعیت و مساحت ایران چند برابر اتریش است؟  همچنین در ایران  تنوع آب وهوایی بین استان های شمال وجنوب وشرق و غرب کشور و جود دارد؟ همینطور شرایط جوی هوای ایران با  آب وهوای بزریل نزدیک تر است یا اتریش؟ اما چگونه است که جایی مناسب  در ایرات  برای تمرین وآماده باش تیم ملی فوتبال عازم جام جهانی فوتبال برزیل وجود نداشته است ؟ یا اینکه  چرا امکان  دعوت تیم  های فوتبال کشور های دیگر به ایران  برای بازی وجود نداشته است تاکه  تیم ملی فوتبال مجبور نباشد  برای تمرین و آماده باش به اتریش برود؟ مهمتر اینکه تکلیف حضور زنان ودختران  ایرانی و غیرایرانی چه می شود  که  زمان مسابقات تیم ملی فوتبال رژیم ولایت فقیه نا مشروع باتیم های ملی فوتبال سایر کشور ها  اینان حضور دارند .چون زنان  در ایران مجاز به  حضور در میادین ورزشی فوتبال نیستند و سیاست یک بام و دو هوا نمی شود عوامفریبی  نمود؟25 اردیبهشت -93 
ملی‌پوشان فوتبال ایران در آب‌وهوایی مناسب جلسه تمرین شادابی را عصر چهارشنبه در اتریش برگزار کردندبه گزارش سایت فدراسیون فوتبال، ملی پوشان عصر چهارشنبه جلسه تمرین دیگری در اتریش برگزار و با جدیت تمرینات خود را پیگیری کردندتمرین عصر چهارشنبه ملی پوشان یکساعت و سی دقیقه طول کشید و بازیکنان تیم ملی پس از گرم کردن و کار با توپ تمرینات تاکتیکی خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردندلوسیانو – مربی بدنسازی و فیزیوتراپ برزیلی تیم ملی هم به کادر فنی تیم ملی ملحق شد.  از نکات جالب توجه حضور تعدادی از اهالی شهر در تمرین تیم ملی بودشبکه ملی اتریش نیز در تمرین تیم ملی حاضر شد و ضمن انجام مصاحبه با سرمربی تیم ملی و آندرانیک تیموران و سید جلال حسینی گزارشی کامل از تمرین بعدازظهر تیم ملی تهیه کرد

No comments:

Post a Comment