Friday, May 9, 2014

تصاویر راهپیمایی دلواپسان هسته ای یا مخالفان مذاکره ژنو در نمازجمعه در تهران

 دامه ی نهضت صف آرایی دلواپسان  هسته ای که در حقیقت حامیان ونوچه های ساندیس خور  پاسداران –خامنه ای و مصباح یزدی  اند برای اینکه ثابت کنند زمین گرد است .  پس از سوی صحنه گردانان پشت صحنه ، دست به بازسازی نمایش سناریوهای زنجیره ای دوران مدعیان اصلاح طلبان خاتمی زده اند. زیرا که فراموش نشده چگونه  در د وران خاتمی ، مصباح یزدی در پیش خطبه های نماز جمعه های تهران حضور می یافت تا زیرپوشش مبارزه با بی حجابی خطبه خوانی ئوری خشونت  کند و برای بسیجیان و مریدان و طلبه شاگردان کفن پوشانش توی خیابان ها علیه ی مدعیان اصلاح طلب و حامیان شان  فتوای مرگ صادر نماید . اکنون با بازگشت مجدد مصباح یزدی به صحنه ی رقابت و جنگ قدرت وثروت میان خامنه ای – رفسنجانی   وموضع گیری علیه ی دولت روحانی قتوای  نابودی دمکراسی داده است . چونکه  برای باندهای سه گانه اشاره شده ادامه ی برنامه ی هسته ای و دسترسی به سلاح هسته ای نان دانی و بس حیاتی  می باشد . بنابراین بطور زنجیره ای همایش و نمایشات ضد دولت روحانی همراه با مخالفت هسته ای اجرا می کنند  . برای همین هرروز به شیوه وترفندی از ترمز بریدگان دنده عقب کنده شدگان ساندیس خور استفاده می شود . لذا پس از حضور  اعتراضی غیر قانونی در جلوی ساختمان وزارت کشور که زیر چتر مبارزه با بی حجابی  بود . اکنون  با عنوان  جمعی از نمازگزاران تهرانی دلواپس در حاشیه نماز جمعه ی تهران  دست به راهپیمایی  دلواپس گرایانه زده شد  تا  نسبت به تکرار توافق ضعیف هسته‌ای اعلام خطر و ابراز نارضایتی گردد.
  البته  دلواپسان نگران با لگد کوب کردن تصویر اوباما با در دست داشتن پلاکاردهایی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای از جمله تصویر جواد ظریف  ، خواستند از حقوق و منافع ملت (به خوان مثلث سپاه –خامنه ای – مصباح ) در مذاکرات هسته ای دفاع کنند. همچنین با سر دادن شعارهای «دلاور هسته ای احمدی روشن است»، توسعه هسته‌ای که جایگزین  ترجیح بند فراموش شده انرژی  هسته ای حق مسلم ماست است از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و دولت خواستند با قدرت از دستاوردهای هسته‌ای  در مذاکرات دفاع کنند.
 مهمتر اینکه  ساندیس خوران با الگو برداری از سیاست 35 ساله ی شعاری- تبلیغی- تاکتیکی  مبارزه با آمریکا در  راهپیمایی خود با آتش زدن پرچم آمریکا انزجار خود را نسبت به زورگویی‌ها و دخالت‌های آمریکا نسبت به ملت  که همچون دین ابزار تبلیغات هسته ای شده  و تضییع حقوقش  35 سال ادامه دارد اعلام کردند. جالب اینکه محمد علی رامین  عضو حزب نازیسم اخراج شد  از آلمان و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد در جمع ساندیس خوران معترض  حضور داشته است . بهرحال در پایان گزارش افزوده شده است این راهپیمایی در حالی برگزار می شود که همایش منتقدان توافق ژنو با عنوان"دلواپسیم" در هفته گذشته خبر ساز شده بود20 اردیبهشت -93
فراروجمعی از نمازگزاران تهرانی با حضور در راهپیمایی جمعه دلواپسی نگرانی خود را نسبت به تکرار توافق ضعیف هسته‌ای اعلام کردند.جمعی از نمازگزاران تهرانی بعد از اقامه نماز جمعه با حضور در راهپیمایی جمعه دلواپسی با در دست داشتن پلاکاردهایی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواستند از حقوق و منافع ملت در مذاکرات دفاع کنند.راهپیمایان با سر دادن شعارهای «دلاور هسته ای احمدی روشن است»، «توسعه هسته‌ای حق مسلم ماست» از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و دولت خواستند با قدرت از دستاوردهای هسته‌ای کشورمان در مذاکرات دفاع کنند.در این راهپیمایی همچنین نمازگزاران با آتش زدن پرچم آمریکا انزجار خود را نسبت به زورگویی‌ها و دخالت‌های آمریکا نسبت به ملت ایران و تضییع حقوق ملت ایران اعلام کردند. گفتنی است این راهپیمایی در حالی برگزار می شود که همایش منتقدان توافق ژنو با عنوان"دلواپسیم" در هفته گذشته خبر ساز شده بودعکس های عرفان کوچاری عکاس تسنیم و هادی هیربدوش عکاس ایرنا از این راهپیمایی را در زیر می بینید.


No comments:

Post a Comment